Pro svou činnost využíváme nejmodernější technologii Brinkmann Estrichboy. Je vhodná jak pro betonáž rodinných domků tak i velkých bytových domů, garáží apod. Průměrný denní výkon je cca. 200 m2.

Tato technologie umožňuje nejen vlastní výrobu betonové směsi (písek,cement, voda, přísady), ale i domíchání suché betonové směsi dovezené z betonárny. Namíchaný poloplastický potěr se čerpá speciálním čerpadlem betonu hadicemi přímo do objektu (až do výšky 40 metrů) kde se dále zpracovává.

Konečná úprava se provádí zahlazením již staženého povrchu potěru elektrickou hladičkou. Tím docílíme velmi kvalitního povrchu který se již nemusí stěrkovat.


Předpokladem pro co nejkvalitnější povrch je ostrý písek 0-4A, cement 32,5 a dobře připravený pevný podklad (polystyrén, tvrdá minerální vata, mirelon ...). Dělící vrstvu od izolační vrstvy tvoří separační folie PE15 a okrajový dilatační pásek 5/80, který je součástí naší dodávky a nebude Vám nijak účtován. Stavba musí být vybavena el. zásuvkou 400V 16A a vodovodem či jiným přístupem k vodě.

Velikou výhodou betonáže systémem Brinkmann Estrichboy je velmi šetrné čerpání směsi zejména k rozvodům podlahového vytápění, izolaci a také poměr rychlost - kvalita - cena.